ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมีนาคม 2566

ทิศมงคล

 เข้าสู่เดือนที่สามของปีแล้ว วันนี้มี ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่ดี โดยเราได้แยกให้เป็นแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในทุกวัน

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล ทิศมงคล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล :  สีเหลือง สีขาว สีครีม
สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีเทา สีส้ม สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีม่วง

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีเขียว สีฟ้า
สีที่ควรเลี่ยง : สีเงิน สีเทา สีดำ

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศใต้
สีมงคล : สีม่วงอ่อน สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีเหลือง
วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก
สีมงคล : สีน้ำตาล สีเหลือง สีครีม
สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล (วันพระ)

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.
เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีเหลือง สีน้ำตาล
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.
เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ
สีมงคล : สีส้ม สีแดง สีชมพูอ่อน
สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีฟ้า

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
สีมงคล : สีฟ้า สีเขียว สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีส้ม สีแดง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีน้ำทะเล สีแสด สีเขียว
สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีน้ำตาล สีฟ้า สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

เวลามงคล

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก
สีมงคล : สีม่วง สีแดงสด สีส้ม
สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีครีม สีขาว

วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก
สีมงคล : สีเหลืองทอง สีเขียว
สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีส้ม

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีน้ำตาล สีครีม สีขาว
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล (วันพระ)

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ
สีมงคล : สีชมพูบานเย็น สีแดง สีส้ม
สีที่ควรเลี่ยง : สีครีม สีฟ้า สีขาว

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
สีมงคล : สีฟ้า สีเทา สีเขียว
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น

ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีแสด สีเหลืองสด
สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีชมพู สีดำ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีชมพู สีเขียว สีดำ
สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีม่วง

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.
เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศใต้
สีมงคล : สีม่วงมะปราง สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีดำ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.
เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก
สีมงคล : สีแดง สีเขียวมรกต สีชมพู
สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีเหลือง สีครีม สีขาว
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล (วันพระ)

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ
สีมงคล : สีแดง สีน้ำเงิน สีชมพู
สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีฟ้า
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
สีมงคล : สีเหลืองทอง สีน้ำตาล สีกรมท่า
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีชมพู

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีน้ำเงิน สีเขียวขี้ม้า สีแดง
สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.
เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีชมพูอ่อน
สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีม่วง

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศใต้
สีมงคล : สีม่วง สีน้ำเงิน สีกรมท่า
สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว สีครีม
วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ
สีมงคล : สีแสด สีทอง สีแดง
สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีน้ำตาล

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีเหลือง สีม่วง สีน้ำเงิน
สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา สีเงิน

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.
เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก
สีมงคล :  สีเขียว สีแดง สีชมพู
สีที่ควรเลี่ยง : สีครีม สีน้ำเงิน สีขาว

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล (วันพระ)

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.
เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
สีมงคล : สีส้ม สีเขียวมรกต สีเหลือง
สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.
เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.
ทิศมง คล : ทิศเหนือ
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีแดงเลือดนก สีน้ำตาล
สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีชมพู สีดำ

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.
เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.
ทิศมง คล : ทิศตะวันออก
ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีชมพูอ่อน สีฟ้าใสๆ สีขาว
สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน สีดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *