อานิสงส์ของการ ‘ปล่อยปลาหน้าเขียง’ ความหมายอย่างไรบ้าง

ปล่อยปลาหน้าเขียง

‘ปล่อยปลาหน้าเขียง’ เป็นสิ่งที่คนไทยพุทธ นิยมทำสืบต่อกันมานาน เพราะการช่วยสัตว์ที่กำลังพบเจอความตายนั้น ย่อมได้รับอานิสงส์ที่สูงมาก


‘ปล่อยปลาหน้าเขียง’ จึงเป็นการทำทานที่อานิสงส์แรงมาก เป็นบุญใหญ่หนุนนำชีวิตของท่านให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมที่กำลังพบเจอในปัจจุบัน นับว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์แรง เพราะเป็นการช่วยชุบชีวิตให้ปลาที่กำลังจะถูกฆ่าได้รอดพ้นจากความตาย เหสมือนเป็นช่วยให้หลุดจากความตาย มีชีวิตใหม่

‘การปล่อยปลาหน้าเขียง’ ส่วนมากแล้วคนจะทำเฉพาะเมื่อตัวเอง กำลังพบเจอกับปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิต จึงเลือกที่จะทำทานโดยการไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อให้ทุกอย่างนั้น ดีขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่หรือบางท่านก็มักจะทำบุญตามวันเกิด วันเกิดฉันปีนี้ จะทำบุญอะไรดีที่อานิสงส์ แรงมากที่สุด และที่สำคัญบทความนี้ จะบอกความหมายของการปล่อยสัตวืแต่ละชนิด ว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

ปล่อยปลาดุก

อานิสงส์ของการปล่อยปลาช่อน

อานิสงส์ของการปล่อยปลาช่อนนั้น ตามหลักความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่า จะช่วยช้อนเงินช้อนทอง ลดอุปสรรคในทางการเงิน เพราะตามความเชื่อแล้ว การปล่อยปลาถือเป็นการปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ำ การปล่อยปลาช่อนออกไป โบราณจึงถือว่าเป็นการช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง รวมไปถึงช้อนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมงคลให้เข้ามาสู่ชีวติต

อานิสงส์ของการปล่อยปลาไหล

การปล่อยปลาไหล คอนข้างจะเป็นที่นิยมในการปล่อยปลา เพราะปลาไหน ชื่อดี โบราณเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตมีความลื่นไหล ไม่เจอทางตันของชีวิต ทำการสิ่งใดก็ราบรื่น รวมถึงในทางการเงิน การงาน และการเรียนอีกด้วย อีกความเชื่อก็คือ การปล่อยปลาไหล เปรียบเสมือนการปล่อยให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล ให้ไหลอกกไป สิ่งดีดีไหลเข้ามานั่นเอง

อานิสงส์ของการปล่อยปลาหมอ

การปล่อยปลาหมอ โบราณเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการปล่อยปลาหมอ ชื่อของปลาเป็นชื่อที่ดี มีความหมายชั้นเยี่ยม เป็นเหมือนการปล่อยโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังพบเจออยู่ ให้สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวขึ้น

อานิสงส์ของการปล่อยเต่า

การปล่อยเต่า โบราณเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น เพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก  โบราณจึงถือว่าการปล่อยเต่า เป็นการต่อชีวิตให้เต่าจึงทำให้อายุของเรายืนยาวได้เช่นเดียวกับเต่า  และอานิสงส์ยังช่วยเรื่องการเจ็บป่ววจากโรคภัยอีกด้วย

อานิสงส์ของการปล่อยนก

การปล่อยนก โบราณเชื่อว่าทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า รุ่งเรือง เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน เพราะเป็นสัตว์ที่บินอยู่ในอากาศ หากใครที่ชีวิตตกต่ำก็สามารถปล่อยนกเผื่อหลุดพ้น จากหนักกลายเป็นเบาได้ และอีกอย่างนก บินอยู่บนท้องฟ้า มากกว่าอยู่บนพื้นดิน จึงเปรียบได้ว่าบินสูงอย่างเดียวไม่มีตกต่ำนั่นเอง

ทำบุญปล่อยปลา

เคล็ดลับปล่อยตามกำลังวันเกิด
วันอาทิตย์ ตามกำลังวันเท่ากับ 6 =  ปล่อยปลาไหล 6 ตัว จะส่งผลให้เรื่องการดำเนินชีวิตลื่นไหลและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
วันจันทร์ ตามกำลังวันเท่ากับ 15 = ปล่อยนก 15 ตัว จะส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า
วันอังคาร ตามกำลังวันเท่ากับ 8 = ปล่อยหอยขม 8 ตัว จะส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
วันพุธ ตามกำลังวันเท่ากับ 17 = ปล่อยปลาไหล 17 ตัว จะส่งผลให้ชีวิตลื่นไหล คล่องตัว ส่วนคนเกิด วันพุธ (กลางคืน) กำลังวันปล่อย 12 ตัว
วันพฤหัสบดี ตามกำลังวันเท่ากับ 19 = ปล่อย 19 ตัว จะส่งผลให้อายุยืนยาว
วันศุกร์ ตามกำลังวันเท่ากับ 21 =  ปล่อยปลาหมอ 21 ตัว จะส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย
วันเสาร์ ตามกำลังวันเท่ากับ 10 = ปล่อยปลาไหล 10 ตัว จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตคล่องตัว

คำอธิษฐาน การปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้าชื่อ ……… นามสกุล เกิดวันที่ ….. เดือน . พ . ศ. …… อายุ …. ปี  ได้ปล่อยสัตว์ …………… จำนวน …… ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุสลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศกสรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดออกไปจากข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา , เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง , หลวงพ่อโต , และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตที่ สดชื่น มีความสุขความเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ต่อด้วย คาถาปล่อยปลา

“คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานานะรูโป มา ตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะ เหสุง ทุกโข หิ ลุทโทหิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ”

ข้าพเจ้าขอปล่อยท่านเหล่านี้ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้จากความทุกข์ ความเดือดร้อน พ้นจากการถูกเขาประหาร ด้วยบุญกุศลที่ข้าพทำในครั้งนี้ ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอจงอโหสิกรรม และอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลย

 

สุดท้ายนี้ หลายคนเชื่อว่า การทำบุญปล่อยปลา เป็นสิ่งที่ดีและสามารถช่วยให้ตัวเอง หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่พบเจออยู่ ขอบอกเลยว่า ไม่มีครหนีกรรมได้ และไม่ได้มีใครใหญ่เกินกรรม ทว่าการปล่อยสัตว์ อาจจะช่วยให้ทุเลาเบาบางลงเพียงแค่นั้น ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากกรรมแต่อย่างไร ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือ มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน คิดดี พูดดี ทำดี รักษาศีล 5 สวดมนต์ไหว้พระเพียงเท่านี้ สิ่งดีดีก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างแน่นอน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *