ตำนานผีถ้วยแก้ว กรรมวิธีอาถรรพ์ ที่ห้ามเล่นคนเดียวตอนกลางคืน

ตำนานผีถ้วยแก้ว

ตำนานผีถ้วยแก้ว พิธีกรรมที่เชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้สื่อสารกับเหล่าวิญญาณได้ กรรมวิธีอาถรรพ์ที่ห้ามเล่นคนเดียว

ตำนานผีถ้วยแก้ว เป็นพิธีกรรมของคนไทยที่นำมาใช้เล่นกัน จุดหมายก็เพื่อต้องการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่เราเรียกว่าผี หรือ วิญญาณ และหลายคนที่เคยนำไปทดลองเล่น ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้ผลจริง ผู้ที่เล่นสามารถสื่อสารกับวิญญาณคนตายได้

พิธีกรรม

วิธีการเล่น ผีถ้วยแก้ว อย่างแรกต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และ จำนวนคน ในการเล่น

อุปกรณ์การเล่น ผีถ้วยแก้ว

  • ตารางอักษร สระ ตัวเลข ต่างๆ
  • แก้วใสขนาดกลาง
  • เหรียญ
  • ธูป เทียน
  • เครื่องเซ่น

กระดานผีถ้วยแก้ว


วิธีการเล่น ผีถ้วยแก้ว

ขั้นตอนแรก ต้องเตรียมหาอุปกรณ์ และจำนวนผู้เล่น อย่างน้อย 4-5 คน เมื่อเตรียมครบตามนี้แล้ว ก็นำตารางมาวางพร้อมกับ ทำพิธีเรียกวิญญาณ โดยการนำเครื่องเซ่น อย่างเช่น ไก่สด หรือ เลือดสด จะทำให้พิธีกรรมมีความขลังมากขึ้น จากนั้นก็จุดธูปเชิญ วิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นมาสิงอยู่ในแก้ว จากนั้นก็ให้ คว่ำแก้วบนกระดาน จากนั้นวางเหรียญบทแก้ว แล้วให้ผู้เล่นวางนิ้วชี้บนแก้วให้ครบทุกคน จากนั้นก็บอกให้วิญญาณเข้ามาสิงอยู่ในแก้วใบนั้น

วิญญาณ

การที่จะรู้ได้ว่า ผีถ้วยแก้ว เริ่มแล้วก็คือ จะทำการถามว่า ถ้ามีวิญญาณเข้ามาในแก้วแล้วให้แก้วขยับไปที่คำว่า ใช่ ตามความเชื่อถ้ามีผีเข้ามาสิงในแก้วแล้วแก้วที่ทุกคนกดอยู่บนกระดานจะเลื่อนไปที่คำว่าใช่ จากนั้นก็ให้ผู้ที่เล่นเวียนกันถามคำถาม ที่อยากรู้เกี่ยวกับวิญญาณดวงนั้น อย่างเช่น วิญญาณเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ต่อมาก็วิญาณดวงนี้ตายยังไง เมื่อทำการสื่อสารกับวิญญาณเรียบร้อยก็ทำการเชิญ วิญญาณออกจากแก้วก็เป็นอันจบพิธีกรรม ผีถ้วยแก้ว

สิ่งต้องห้ามในการเล่น

  • ห้ามนำนิ้วออกจากการแตะแก้วก่อนที่จะเชิญดวงวิญญาณออก
  • ห้ามถามคำถามที่เป็นการล่วงเกินกับดวงวิญญาณ
  • ห้ามเล่นคนเดียว