พระราหู หากได้ยิน ก็ต้องนึกถึงความสักศิทธิ์ เพราะว่า นั้น มีอิทธิพลต่อเส้นกราฟชีวิตของเราทุกคน มีทั้งขึ้นสูงสุด จนถึงจุดต่ำสุดของดวงชะตา

พระราหู จะส่งผลต่อความเป็นไปของแต่ละราศี แถมผลของการย้ายที่แต่ละครั้งนั้น  มีทั้งเรื่องดี่ที่สุด จนรวมไปถึง แย่ที่สุด ดังนั้น หากเราอยากมีโชคลาภ และมีกราฟชีวิตที่ดี เราควรจะหันมาบูชา พระราหู

ตามตำราทางโหราศาสตร์แล้ว คนที่เกิดวันพุธกลางคืน วันอังคาร และวันเสาร์ คือคนที่ขึ้นตรงต่อดาวพระราหูมากที่สุดครับ แต่วันพุธถือเป็นวันประจำของพระราหู เค้าก็เลยถือกันว่า วันพุธกลางคืนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการไหว้พระราหู ส่วนในเรื่องของของไหว้นั้น ควรมี 8 อย่าง ตามลำดับของพระราหูที่ถือเป็น เทวดาในลำดับนี้ หรือ 12 ก็ได้เหมือนกันครับ สีพระกายของพระราหูนั้น จริง ๆ แล้วเป็นสีน้ำตาลไหม้ครับ ไม่ใช่สีดำ แต่เนื่องจากของไหว้ที่เป็นสีดำนั้นหาง่ายกว่า เราจึงนิยมบูชากันด้วยของดำ อย่างเช่น ไก่ดำต้ม,กาแฟดำ,เฉาก๊วย,โค้กหรือน้ำหวานที่มีสีดำ,ข้าวเหนียวดำ,สาหร่ายดำ เป็นต้น

ขั้นตอนวิธีไหว้ พระราหู

ก่อนอื่น สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มนอกจากของดำ 8 หรือ 12 อย่างตามที่เตรียมมาแล้ว ก็จะมี น้ำเปล่า 1 ถ้วย ดอกไม้สีดำ ธูปตามจำนวนของไหว้ (ไหว้ด้วยของดำ 8 อย่างก็ใช้ 8 ดอก ไหว้ด้วยของดำ 12 อย่างก็ใช้ธูป 12 ดอกครับ) ถ้าสามารถหาธูปดำได้จะดีครับ ทิศในการไหว้นั้นให้เราหันไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และควรจะไหว้กลางแจ้ง ไม่แนะนำให้ไหว้พระราหูที่บ้านหรือในบ้านนะครับ จุดธูปเทียน แล้วเริ่มท่องนะโม 3 จบ ตามด้วย บทสวดคาถาบูชาพระราหู ดังนี้

บทสวดบูชา พระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสี ติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

จากนั้นจึงตามด้วย พระคาถาสุริยาบัพพา

พระคาถาสุริยาบัพพา กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

แล้วจึงเริ่มกล่าวคำถวายเครื่องสังเวย พระราหู นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

แล้วจึงจบด้วย คาถาบูชา พระราหู โดยจะต้องสวดทั้งหมด 12 จบตามกำลังของพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานเรื่องอื่น ๆ ได้ตามปรารถนา)

ที่มา >> https://www.wongnai.com/news/pray-and-respect-phra-rahu

สุดท้าย เมื่อธูปใกล้จะมอดหมด เราควรจะมีพิธีการลาของไหว้ แล้วจะนำของไหว้ต่าง ๆ มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ก่อนกินจะต้องท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ด้วยนะครับ

เพื่อเสริมเติมมงคลให้กับชะตาชีวิต หากอยากให้ผลประสบความสำเร็จไว ควรทำบุญถวายสังฆทานที่เกี่ยวกับแสงสว่าง อย่างเช่น บริจาคหลอดไฟ บริจาคค่าไฟ หรือเติมน้ำมันตะเกียง เป็นต้น หรือเพียงแค่สวดมนต์ท่องคาถาบูชาพระราหูเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน เพียงเท่านี้ พระราหูที่ว่าจะนำเคราะห์กรรม ภัยร้าย ก็จะกลับกลายเป็นนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ รวมถึงโชคลาภที่เข้ามา ซึ่งตัวเราเองจะสามารถสัมผัสได้เอง

อ่านบทความอื่นๆได้ที่นี่  >> หวยเลขเด็ด