ถอนคำสาบาน

วิธีการ ถอนคำบนบาน ถอนคำสาบาน ถอนคำสัญญา ด้วยการทำขันธ์ 8

วิธีการ ถอนคำบนบาน ถอนคำสาบาน ถอนคำสัญญา ด้วยการทำขันธ์ 8 ได้เองง่ายๆ ต้องเตรียมสิ่งใด

เราทุกคนมีความต้องการ เมื่อเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราก็จะตั้งความหวังว่าจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองให้ได้การที่เรามีความหวังบางคนก็ลงมือทำจนประสบผลดังที่หวังไว้ได้ แต่หลายคนก็ใช้วิธีการเพิ่มความมั่นใจด้วยความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการ บนบานศาลกล่าว หรือบางคนต้องการที่จะให้ความมั่นใจเพื่อได้สิ่งที่ต้องการ ด้วยคำสาบาน หรือคำสัญญา ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ

บนบาน

แต่ว่าบางครั้งหลายคนที่พูดสาบาน หรือ บนบานในสิ่งต่างๆ แล้วได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่ปราถนา แต่ว่าไม่ยอมทำตามคำสัญญาที่เคยได้บนบานไว้ได้ จึงทำให้หลายคนมีอันเป็นไปตามความเชื่อ อาจเพราะด้วยความไม่ซื่อสัตย์ในคำพูด จึงทำให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า แต่ทางความเชื่อก็เป็นเหมือนคำสาปที่ติดตัว เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้บน แก้คำสาบานที่ได้ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้จากบวกกลายเป็นลบ

วันนี้เรามีวิธีการถอนคำสาบาน ถอนคำบนบาน สัญญาต่างๆ ด้วยขันธ์ 8 ที่ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการทำพิธีถอดถอนคำสาบานคือขันธ์ 8 ประกอบไปด้วย

  • ดอกไม้ 8 คู่
  • เทียน 8 คู่
  • เหรียญบาท 8 เหรียญ

ไหว้พระ

 

การทำพิธีถอดถอนคำสาบานนี้ จะต้องทำต่อหน้าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไปบนบานศาลกล่าวไว้เท่านั้น เริ่มด้วยการเตรียมขันธ์ 8 ทำการกราบ แล้วว่า นะโมฯ 3 จบ ยกพานขันธ์ 8 แล้วสวดตามนี้

” อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปิ “

ข้าพเจ้า….ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำพิธี….ขอถอดถอนคำอธิษฐาน
ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง
ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น
พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ
ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้
สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้
ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า
ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน
คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

” นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน 
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน 
ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง “

วิธีการ ถอนคำบนบาน

เมื่อพูดจบก็วางพานขันธ์ 8 ไว้หน้าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ ถือว่าเป็นอันจบพิธีการถอดถอนคำสาบาน คำสัญญา เพียงเท่านี้สิ่งที่เราได้ทำผิดคำไว้ก็จะผ่อนหนักเริ่มกลายเป็นเบาและก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน การทำพิธีการถอดถอนคำสาบาน ท่านสามารถทำได้ทุกที่ๆ ใจพร้อม แต่การที่ได้ให้คำสัตย์กับสิ่งใดหรือผู้ใดไว้ก็ควรที่จะทำตามที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้ เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน