สถานที่ขอหวย

สถานที่ขอหวย

สถานที่ขอหวย และ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ขอหวย การกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจสถานที่ขอเลขเด็ด รวบรวมแหล่งขอหวยชื่อดัง น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นแนวทางการเล่นหวย พร้อมทั้งวิธีการบูชา ให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด นี่เป็นเรื่องราวสถานที่ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้บูชาเพื่อขอพร ขอโชคของลาภ ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดจนขอให้ช่วยคุ้มครองชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขความเชื่อกับคนไทย อยู่คู่กันมานานตั้งแต่โบราณอิทธิพลของความเชื่อนั้นมีผลต่อพฤติกรรมของคนเป็นอย่างมาก และบางรายอาจนำไปยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ทุกความเชื่อจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆ เช่นเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นต้น ดังนั้นเราจึงขอแนะนำสถานที่ที่เป็นแหล่งชั้นนำในเรื่องขอโชคลาภ ขอพร รวมถึง เลขเด็ด โดยการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ เราไม่ส่งเสริมให้ท่านงมงาย หรือมัวเมากับ สถานที่ขอเลขเด็ด สติคือสิ่งที่ทุกคนต้องมี นอกจากจะได้เลขเด็ดแล้วคนยังนิยมกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งด้านการงานสุขภาพตลอดจนขอให้คุ้มครองให้ชีวิตปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม


รวมเลขเด็ด

สถานที่ขอหวยยอดนิยม

หวยเลขเด็ด อยากมาเสนอแนะเกี่ยวกับ สถานที่ขอหวยหรือเลขเด็ด ไว้ให้ทุกคนได้ตามเลขกัน ช่วงนี้อาจจะยังไปขอด้วยตัวเองไม่ได้ เราจึงค้นหาข้อมูลรวบรวมประวัติความเป็นมา ที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งคาถาและวิธีการบูชา เอาไว้ที่นี่พร้อมหมดแล้ว สำหรับ สถานที่ขอหวยในปัจจุบัน ที่ติดอันดับท็อป 10 มีคนนิยมไปเที่ยวมากที่สุด ฮิตที่มีดังนี้
1. ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
2.วัดป่าคำชะโนด
3.พญาเต่างอย
4.ศาลพุ่มพวงดวงจันทร์
5.ศาลแม่นาคพระโขนง
6.อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ
7.วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)
8.ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง
9.ศาลเจ้าแม่งูจงอาง ถนนพระราม 2
10.ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขน

10 สถานที่ทั้งหมดนี้ ฮิตที่สุดในบรรดาสวยหวย และโด่งดังไปทั่วประเทศ น้อยคนที่จะไม่รู้จักสถานที่เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

สถานที่ขอหวย ประวัติความเชื่อของคนไทย

ปัจจุบันประเทศไทยเปิดประเทศติดต่อกับนานาอารยประเทศในวงกว้าง ทำให้แนวคิด ทรรศนคติ และค่านิยมที่เคยมีมาแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนสมัยใหม่ปฏิเสธศาสนา หาว่าเป็นสิ่งที่เชย คร่ำครึไม่ทันสมัย ขัดขวางความเจริญของประเทศ

คุณค่าความงามด้านจิตใจเป็นสิ่งที่ถูกละเลย กลายมานับถือคุณค่าและความงามทางวัตถุเสพบริโภค มองความดีที่เปลือกนอก ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีอำนาจฐานะทางสังคม ใช้ชีวิตแบบตะวันตก ตามทันกระแสโลกาภิวัตน์ คือ คนดี มิได้นับถือความมีคุณธรรมคือความดี ดุจแต่ก่อน

ความคิดนี้เป็นอันตราย ส. ศิวรักษ์กล่าวว่า “คนรุ่นใหม่ยังไม่ควรรีบด่วนปฏิเสธอารยธรรมดั้งเดิมของตน เมื่อไม่เข้าใจอารยธรรมดั้งเดิม ก็เริ่มดูถูกอารยธรรมของตน อันตรายอยู่ตรงนี้ ยิ่งมารับอารยธรรมใหม่ตามสมัยนิยมและยังไม่เข้าใจอารยธรรมใหม่นั้นอีก นี้แหละคือความหายนะ”

ตัวเร่งให้ชาวไทยสมัยใหม่มีค่านิยม และความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิม ก็คือ การยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก ด้วยการติดต่อกับ กลุ่มประเทศทางตะวันตก โดย ชนชั้นนำในสังคมเป็นผู้เริ่มรับเอาวัฒนธรรมใหม่มาปฏิบัติ อย่างน้อย ก็เป็นเวลา เกือบร้อยปี แบ่งเป็นระยะได้ 4 ระยะ คือ

ระยะแรก ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นช่วงที่วัฒนธรรมตะวันตกแผ่เข้ามา นำเทคโนโลยีและของแปลกใหม่เข้ามา ชาวไทยสนใจ แต่ก็ยังสงวนท่าที่ เรียกว่า ระยะตั้งหลัก ระยะที่ 2 เรียกว่า ระยะการเปลี่ยนแปลงขอบนอก ในสมัยรัชการที่ 4 เห็นว่า วิชาการและเทคโนโลยีตะวันตกหลายอย่าง เจริญกว่า ดีกว่า

ของไทย ก็ยังคงรักษาสาระวัฒนธรรมส่วนใหญ่เอาไว้ แต่เห็นว่า อย่างไรก็ต้านทานกระแสโลกตะวันตกมิได้ จำเป็นต้องปรับปรุงจารีตบางอย่างให้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ ระยะต่อมา เรียกว่า ระยะการเปลี่ยนแปลงสถาบันหลัก เห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาราชการแผ่นดิน จากจตุสดมภ์เป็นระบบกระทรวงทบวงกรมแบบตะวันตก และสุดท้าย ระยะการหาความสมดุล

ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นการปรับปรุงเพื่อรักษาสมดุลของเอกลักษณ์ไทย ผสมกับเทคโนโลยีตะวันตก สร้างความคิดชาตินิยมขึ้นมา นับจากนั้นมา สังคมไทย ก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป นับแต่ วัฒนธรรมการแต่งกาย การเคารพผู้ใหญ่ ศิลปกรรม ประเพณีนิยม เป็นต้น โดยอ้างว่า เพื่อให้พัฒนาหรือให้ทันสมัย วิธีคิดแบบตะวันตกได้ส่งผลกระทบต่อ วิถีการดำเนินชีวิต

ความคิด ความเชื่อ ของชาวไทยเป็นอย่างมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และด้านสื่อและเทคโนโลยี ยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากขึ้นเพียงใด ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ขยายออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น

ความจริง ทุกอย่างย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม หรือ ตามกฎอนิจจัง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีควรให้เกิดให้มี แต่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ คนสมัยใหม่ แม้ว่าจะรักวิทยาการสมัยใหม่ ชอบความเป็นประชาธิปไตย เป็นวัตถุนิยมมากกว่าจิตนิยม ก็ไม่ควรลืมด้านพัฒนาคุณภาพจิตใจให้เจริญประสานกลมกลืนกับความเจริญทางวัตถุ การปรับให้เกิดสมดุลระหว่างกายกับจิต

ควรหันมาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สอนให้รู้จักความพอดี ใช้สอยแต่สิ่งที่จำเป็นในชีวิต เข้าใจโลกและชีวิตอย่างมีเหตุผล หลักปรัชญาชาวตะวันออกมุ่งสอนให้คนเรียนรู้เพื่อจะอยู่และสัมพันธ์สอดคล้องกับธรรมชาติ มิใช่ให้เอาชนะธรรมชาติ อย่างที่ชาวตะวันตกกำลังพยายามเอาชนะอยู่ จนก่อปัญหาแก่สภาพแวดล้อม สูญเสียระบบนิเวศ จนชาวโลกช่วยกันหันมาเรียกร้องฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา คืนสภาพเดิมแก่ธรรมชาติกันอย่างปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : baanjomyut

สถานที่ขอหวย ที่ใดก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวล ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนด้วย ว่าหนักเบาเพียงใด หากกรรมเบา อาจจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ขอ ทว่ากรรมหนัก อาจจะช้ากว่าที่จะได้รับ ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำให้กรรมเบาลง ความดี เป็นสิ่งที่พึงทำ คิดี ทำดี พูดดี ยังไงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ขอเลขเด็ด ท่านต้องเห็นแน่นอน สาธุ สาธุ สาธุ

นี่เป็นเรื่องราว สถานที่ขอหวยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อ ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ บูชาเพื่อขอพร ขอโชคของลาภ ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดจนขอให้ช่วยคุ้มครองชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข