ข้อห้ามตอนใส่พระ สิ่งต้องห้ามเมื่อใส่ พระเครื่อง พร้อมบทอัญเชิญพระเครื่อง

ข้อห้ามตอนใส่พระ
ข้อห้ามตอนใส่พระ

ข้อห้ามตอนใส่พระ สิ่งต้องห้ามเมื่อสวมใส่ พระเครื่อง พร้อมบทอัญเชิญก่อนใส่พระเครื่อง

คนไทยมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ มากมาย แต่สิ่งที่คนไทยนับถือบูชาเป็นอย่างมากและทุกคนก็เชื่อ ก็คือ การบูชานับถือ พระเครื่อง โดยที่จะนำมาห้อยที่คอ เชื่อว่าพระที่นำมาใส่หรือที่ตนเองนับถือนั้นจะช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย ภัยคุกคามต่างๆ

แต่ว่าการที่เราจะสวมใส่พระเครื่อง ก่อนสวมใส่ได้ก็ต้องมีการอัญเชิญองค์พระก่อนเพื่อจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น และที่สำคัญเมื่อเราใส่พระเครื่องไว้กับตัวแล้ว ก็มีกฎข้อห้ามในการปฏิบัติตัวเพื่อให้พลังและพุทธคุณขององค์พระไม่เสื่อมลง แต่ถ้าใครทำเรื่องที่ผิดข้อห้ามองค์พระก็จะไม่ปกป้องเรา วันนี้เราจึงได้นำข้อห้ามในการใส่พระมาบอกให้รู้กันว่า ข้อห้ามตอนใส่พระ มีอะไรบ้าง พร้อมกับบทอัญเชิญพระเครื่อง

บทอัญเชิญพระเครื่อง

บทอัญเชิญพระ

ตั้งนโม 3 จบ
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ
สัพพะโส พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ
สังฆังอธิษฐามิ

(สวด 3 จบหรือ 5 จบ ก่อนที่ห้อยพระ)

คาถาอาราธนา บารมีแห่งพระรัตนตรัย 

ตั้งนโม 3 จบ

พุทธัง อาราธนานัง
ธัมมัง อาราธนานัง
สังฆัง อาราธนานัง
พุทธัง ประสิทธิเม
ธัมมัง ประสิทธิเม
สังฆัง ประสิทธิเม

( อาราธนา 3 จบ )

คาถาอาราธนา แบบภาษาไทย

ตั้งนโม 3 จบ 

ขออาราธนา บารมี แห่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ หลวงปู่ครูบาจารย์
เทพ เทวดา พระพรหมทั้งหลาย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประสิทธิ์อยู่ในพระเครื่องเหล่านี้ โปรดเมตตา
มาเสริม มาคุ้มครองลูก ให้แคล้วคลาด
ปราศจากทุกข์ภัยภยันตรายทั้งปวง ให้มีแต่โชคลาภ
เป็นเมตตามหานิยม เดินทางไปแห่งหนตำบลใด
มีคนให้ความอนุเคราะห์อุ้มชู ให้ประสบความสุข
ความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย ตลอดไป

ทั้งหมดก็เป็นบทคาถาอัญเชิญ พระเครื่อง สามารถเลือกใช้บทคาถาใดก็ได้ตามสะดวก สำหรับการสวมใส่พระเครื่องก็มีข้อห้ามดังนี้

1.ห้ามใส่พระเป็นเลขคู่ ให้ใส่เป็น 1 องค์ ไป 3 องค์ ไป 5 องค์

2.ห้ามใส่ไปในที่อโคจร ตามร้านเหล้า ผับ สถานที่บันเทิงต่างๆ

3.ห้ามเสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาต่างๆ

4.ห้ามด่าว่า บิดามารดา และผู้มีพระคุณ

5.ห้ามนำร่วมกิจกรรมบนเตียงกับคู่รัก

6.ห้ามพกไว้ต่ำกว่าเอว

7.ห้ามนำวางไว้ในห้องน้ำ

8.ห้ามรอดใต้ราวตากผ้า

9.ห้ามพูดโอ้อวดถึงพุทธคุณขององค์พระ

สำหรับข้อห้ามของการสวมพระเครื่อง พูดง่ายๆ ก็คือการปฏิบัติตัวเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม ก็จะทำให้พุทธคุณขององค์พระที่เรานับถือ ปกป้องคุมกันภัยให้กับตัวเรา ตลอดรอดฝั่ง สำหรับใครที่รู้สึกอยากมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ลองหาพระมาใส่สักองค์ ไม่แน่ว่าอะไรๆ อาจจะดีขึ้น อย่างน้อยก็เป็นความสบายใจของเรา