คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร กราบไหว้หลวงพ่อโสธร เสริมบารมี สิริมงคลชีวิต

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

คาถาบูชา หลวงพ่อโสธร กราบไหว้หลวงพ่อโสธร เสริมบารมี สิริมงคลชีวิต แบบเต็มและแบบย่อ

สำหรับวันนี้เราพูดถึง หลวงพ่อโสธร ซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ที่จมหายลงไปในน้ำ และได้พุดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อที่แม่น้ำบางประกง จึงได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดเสาธงทอน ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธร จึงถูกเรียกว่า หลวงพ่อโสธร ตั้งแต่นั้นมา หลวงพ่อโสธรรู้จักกันดีเพราะไม่ว่าโยมท่านใดมาขอพรก็จะสมปราถนาทุกครั้งไป วันนี้เราจึงได้นำ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ฉบับเต็ม

คาถาสวดสักการะหลวงพ่อโสธร หรือ พระพุทธโสธร ควรสวดก่อนขอพร และเชื่อว่าถ้าสวดเป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข คำสวดบูชาดังนี้

(ท่องนะโม 3 จบ ก่อนกล่าวคำบูชา)

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต

พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย

ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถาหลวงพ่อโสธรฉบับย่อ

สำหรับฉบับย่อใช้สวดในชีวิตประจำวันก่อนออกเดินทางหรือเมื่อระลึกได้ เสริมความสิริมงคลในชีวิต

(ท่องนะโม 3 จบ ก่อนกล่าวคำบูชา)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ