คาถาบูชาพระศิวะ คาถาบูชาพระอิศวร เทพสูงสุดของเหล่าเทพอินเดีย

คาถาบูชาพระอิศวร

คาถาบูชาพระศิวะ หรือ คาถาบูชาพระอิศวร มหาเทพสูงสุดที่ขอพรแล้วจะสมหวังทุกประการ

สำหรับประเทศอินเดียมีความเชื่อที่หนักแน่นในเรื่องขององค์เทพทั้งหลาย แต่เทพที่อยู่จุดสูงสุดของเหล่าเทพทั้งปวงนั้น ก็คือ พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นมหาเทพที่ได้รับความเคารพจากเทพทั้งปวง ชาวอินเดียเชื่อว่าการเคารพบูชาพระศิวะจะทำให้สมปราถนาในทุกๆเรื่อง วันนี้เคล็ดลับเสริมดวง ได้นำ คาถาบูชาพระศิวะ หรือ คาถาบูชาพระอิศวร มาบอกต่อให้ท่านทั้งหลายได้ไปสวดบูชาขอพรพระศิวะให้สมหวังในเรื่องที่ปราถนา พร้อมแล้วไปกันเลย

คาถาบูชาพระศิวะ

เริ่มด้วยการตั้ง “โอม นะมัส ศิวายะ” ทั้งหมด 3 จบ

..กล่าวต่อดังนี้..

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม
ภุชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม
หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ