คาถาบูชาพระแม่ธรณี คาถาขอพร พระแม่ธรณี พระแม่แห่งการสร้าง

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี คาถาขอพร พระแม่ธรณี พระแม่แห่งผืนดิน ควรกราบไหว้ก่อนจะสร้างบ้าน

สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับเคล็ดลับการเสริมดวงกันเหมือนเดิมนะคะ ครั้งนี้เราได้นำเคล็ดลับการสวดขอพร กราบไหว้บูชา ก่อนที่จะมีการสร้างบ้าน หรือ ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขายที่ดิน ก็ควรที่จะกราบไหว้บูชาก่อน นั่นคือ พระแม่ธรณี เป็นองค์เทพที่ชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นองค์เทพแห่งผืนแผ่นดิน ใครที่ต้องการจะปลูกสร้างบ้านเรืองต้องทำการสวดบูชาขอพระแม่ธรณีก่อน เราจึงได้นำ คาถาบูชาพระแม่ธรณี มาแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการจะปลูกสร้างสิ่งต่างๆ หรือทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไปเคารพบูชากัน

พระแม่ธรณี

คาถาบูชา พระแม่ธรณี

จุดธูป 21 ดอก เทียน 9 เล่ม 

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

อย่างน้อย 3 จบ ถ้ามีเวลา ให้สวด 21 จบ เพราะกำลังของแม่พระธรณีคือ 21