‘คาถาบูชาพระแม่ลักษมี’ เทพีแห่งความร่ำรวยและความรัก

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี สวดบูชาแบบไหน ถึงให้ผลดีในเร็ววัน มูเตลูอย่างไรให้สมดั่งใจปรารถนา 


    คาถาบูชาพระแม่ลักษมี หลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้ว ยิ่งในปี 2566 ความฮอตขององค์พระแม่ลักษมียิ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนสายมูเราจะพาไปมูเสริมดวงความรักกับ พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม ความรัก ความอุดมสมบูรณ์ และความร่ำรวยกัน! มูยังไงให้ปัง สมดั่งใจปรารถนา ท้้งด้านความรัก และด้านการเงิน มีเคล็ดลับอย่างไร ของไหว้ต้องใช้อะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีคือใคร ? 

     พระแม่ลักษมี เป็นเทพีตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นพระชายาของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ผู้ที่นับถือศรัทธาจะถือว่า พระแม่ลักษมี เป็นเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักจะประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ โดยในภาพมักเขียนถึงพระแม่ลักษมีว่าเป็นสตรีที่งดงาม มี 2 กรแบบคนธรรมดา ( บางตำราก็ว่ามี 4 กร ) สีกายเป็นสีทอง เสื้อทรงสีเหลือง แดง หรือชมพู นั่งหรือยืนบนดอกบัว ( บางตำราก็ว่านั่งบนหลังช้าง ) และมือถือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และมักจะถือไว้ 2 ดอก ( บางตำราก็ว่าถือหม้อน้ำในมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งหงายลงสู่พื้น มีเหรียญทองโปรยปรายลงมา เป็นสัญลักษณ์ของเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวย ) 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

     พระแม่ลักษมีมักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุ ( พระนารายณ์ ผู้ดูแลรักษาโลก ) อยู่ทุกครั้งไป เช่น เมื่อ พระวิษณุ อวตารเป็น พระราม พระแม่ลักษมีก็ตามไปเกิดเป็น พระนางสีดา ในปางกฤษณาวตาร พระวิษณุ อวตารเป็น พระกฤษณะ พระแม่ลักษมีก็ไปเป็น พระนางรุกมิณี หรือ พระนางราธาเทวี และในปางปรศุรามาวตารก็ไปอวตารเป็น พระแม่ธรณี ในปางวามนาวตารก็อวตารไปเป็น พระนางกมลา เป็นต้น ด้วยความรักเดียวใจเดียวและความซื่อสัตย์ มั่นในรักของพระแม่ลักษมีที่มีต่อพระสวามี ผู้ที่นับถือพระองค์จึงเชื่อกันว่า การบูชาพระแม่ลักษมีจะช่วยเสริมดวงด้านความรักได้อีกด้วย 

ปางพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี มีกี่ปาง 

     พระแม่ลักษมี มีร่างอวตารทั้งหมด 8 ปาง ( พระอัษฏลักษมี ) แต่ละปางมีรูปลักษณ์และให้พรแตกต่างกันไป ดังนี้ 

 • คชลักษมี : ปางหลักประทานพรในทุกด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน สุขภาพ และความรัก มี 4 กร ถือดอกบัวและโปรยเหรียญทอง ประทับบนดอกบัว และมีช้างเป็นบริวารขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา 
 • ธัญญลักษมี : ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งในด้านการเกษตร ช่วยให้ผลิตผลิดอกออกผลงอกงาม หรือที่รู้จักกันในนาม พระแม่โพสพ นั่นเอง มี 8 กร แต่ละพระหัตถ์ถือพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น รวงข้าว ดอกบัว รวมถึงพระขรรค์และคทา  
 • ธนลักษมี : เป็นปางแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และทรัพย์สมบัติ มี 4-6 กร ถือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เช่น โถอัญมณี หอยสังข์ รวงข้าว และพระหัตถ์โปรยเหรียญทอง  
 • อาทิลักษมี : ปางแห่งความสำเร็จในการงาน มี 4 กร โดย 2 พระหัตถ์ถือธงกับดอกบัว และอีก 2 พระหัตถ์ทำท่าประทานพรและประทานอภัย  
 • วิทยะลักษมี หรืออิสวารยาลักษมี : ปางแห่งสติปัญญา มี 4 กร โดย 2 พระหัตถ์ถือขนนกและคัมภีร์พระเวท และอีก 2 พระหัตถ์ทำท่าประทานพรและประทานอภัย  
 • วีระลักษมี : ปางแห่งนักสู้ ให้โชคด้านอำนาจและชื่อเสียง มี 8 กร ทรงศาสตราวุธ คัมภีร์ และทำท่าประทานพร  
 • วิชัยยะลักษมี หรือไทรยลักษมี : ปางแห่งชัยชนะและความสำเร็จ มี 8 กร แต่ละกรถือศาสตราวุธต่าง ๆ ได้แก่ คันธนู ศร ดาบ จักร โล่ บ่วง สังข์ และดอกบัว เป็นต้น  
 • สันทนะลักษมี หรือสันตนลักษมี : ปางแห่งครอบครัวและขอพรด้านบุตร มี 6 กร ในพระหัตถ์ถือดาบ หม้อน้ำ และมีกุมารนั่งบนตัก 

ของไหว้พระแม่ลักษมี

เตรียมของไหว้พระแม่ลักษมี 

     ปกติแล้วคนฮินดูจะนิยมไหว้พระแม่ลักษมีทุกวันศุกร์ และควรใส่เสื้อสีชมพู เพราะพระแม่ลักษมีชอบสีชมพู โดยของที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

 • ดอกบัวสีชมพู ( หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่มีสีแดง / ชมพู ) จะใช้ 1 ดอก หรือ 2 ดอกก็ได้ แต่ดีที่สุดควรใช้ 8 ดอก เพราะเหมือนเป็นการระลึกถึงพระอัษฏลักษมี หรือพระแม่ลักษมี 8 ปาง 
 • น้ำเปล่า ( หรือน้ำอ้อย น้ำมะพร้าว น้ำตาลสด )  
 • นม 
 • ขนมพื้นบ้านของอินเดีย เช่น ขนมดอกบัวชมพู , ขนมดอกกุหลาบ , โมทกะ และลาดู  
 • ผลไม้ 5 ชนิด หรือผลไม้รสอ่อน เช่น มะพร้าว หรือแอปเปิลแดง 5-8 ผลขึ้นไป เพราะมีความเชื่อว่าหากจะขอพรในเรื่องความรัก อยากได้คู่ครอง หรือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ให้นำแอปเปิลแดงไปไหว้พระแม่ลักษมี จะช่วยส่งเสริมให้คนคนนั้นได้รับพรจากพระแม่ลักษมีเป็นพิเศษ และเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็สามารถลาของไหว้และนำกลับมาได้เลย 
 • กำยาน หรือธูป 9 ดอก  ** ทั้งนี้ ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์และขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาด 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี ต้องสวดมนต์ต่อจากพระพิฆเนศเสมอ 

คาถาบูชาพระพิฆเนศ 

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 

** จากนั้นสวด คาถาบูชาพระแม่ลักษมี ซึ่งบทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้ 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี แบบย่อ ( ทางพราหมณ์ ) 

โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะหะ 

หรือ 

โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ 

ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ 

ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี 

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ) 

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ) 

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะหะ 

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะหะ 

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะหะ 

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะหะ 

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ 

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา 

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย 

นะโม นะมะหะ 

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี 

โอม ไชย ปัทมา วิศาลกษิ ไชย ตวัม ศรี ปติ ปริเย
ไชย มาตา มหาลักษมี สมสรณะ วรรณวะ ธารนี
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

  โดยปกติแล้วชาวฮินดูมักจะบูชาพระพิฆเนศและบูชาพระแม่ลักษมีไปพร้อม ๆ กัน เพราะพระพิฆเนศเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง และพระลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเสริมให้เกิดแต่ความเป็นสิริมงคล สมหวังดังปรารถนา 

ฤกษ์และวันสำคัญสำหรับการบูชาพระแม่ลักษมี 

     ปกติแล้วผู้ที่นับถือจะนำพระแม่ลักษมีมาไว้ในบ้าน เพื่อคุ้มครองคนในบ้าน โดยจะนิยมไหว้ทุกวันศุกร์ และมีวันสำคัญ ๆ ที่นิยมไหว้บูชาพระแม่ลักษมี ดังนี้

 • วันสีดา นวมี จะมีพิธีบูชาพระแม่ลักษมี ที่อวตารเป็นนางสีดา ทุกวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนอัษฐะ หรือเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ใครที่อยากประสบความสำเร็จในด้านความรัก โชคลาภ ต้องไปไหว้สักครั้ง
 • วันดีปาวาลี หรือพิธีแห่งแสงสว่าง อีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู เป็นทั้งวันปีใหม่ของอินเดีย และเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีเทวี เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย ขอพรเพื่อความสำเร็จ จัดขึ้นทุกวันแรม 14 ค่ำ เดือนการติก หรือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่พระแม่ลักษมีจะทรงประทานความมั่งคั่งร่ำรวย ในวันนี้ผู้คนจะทำการบูชาพระลักษมีด้วยแสงไฟจากตะเกียงประทีป โดยจุดให้สว่างตลอดวันตลอดคืน มีการสวดมนต์บูชาด้วยโศลกสรรเสริญต่าง ๆ รวมถึงการเอ่ยพระนาม 108 แห่งพระแม่ลักษมี เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญและขอพรให้พระแม่ลักษมีประทานความสมบูรณ์แก่ชีวิต และเวลาเข้าร่วมพิธีผู้คนก็มักจะเอากระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีธนาคาร มาใส่พานร่วมพิธีด้วย บนโต๊ะบูชาไฟก็จะมี 5 น้ำอมฤต คือ น้ำสะอาด นมสด เนย น้ำผึ้ง โยเกิร์ต เพื่อตักอาบและถวายเทวรูปพระลักษมี โดยเริ่มจากนำดอกกุหลาบจุ่มน้ำมาประพรมตามองค์เทวรูป ตามด้วยน้ำอมฤตทั้ง 5 โดยสิ่งบูชาทั้งหมดเกิดจาก 4 ธาตุ คือ ดอกไม้ ผลไม้ ( ธาตุดิน ), น้ำอมฤต ( ธาตุน้ำ ), แสงจากไฟและแสงจากประทีป ( ธาตุไฟ ) และการสวดคาถาบูชา ( ธาตุลม )
 • วันวาราลักษมี วรัทตัม ตรงกับวันข้างขึ้นของเดือนศรวณะ ตามปฏิทินฮินดู มักจะตรงกับวันศุกร์ ก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือนศรวณะ ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เป็นวันบูชาพระแม่ลักษมี เพื่อขอความรักโดยเฉพาะ มักนิยมขอพรให้คู่ครองและตนเองพบกับความรุ่งเรืองและสมหวังในความรัก หรือขอพรเพื่อความอยู่ดีกินดีในครอบครัว ตามความเชื่อของชาวฮินดู ในพิธีจะมีการอัญเชิญพระอัษฏลักษมี 8 องค์ มาให้พรแบบครบถ้วน ผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะแต่งตัวด้วยสีสันที่สดใส เน้นไปทางสีโทนชมพู บานเย็น สีแดง มีการตกแต่งสถานที่ต้อนรับพระแม่ด้วยดอกไม้และดอกบัว ในประเทศไทยจะมีพิธีกรรมนี้ที่วัดแขก สีลม และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ( วัดวิษณุ ) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

สถานที่ไหวพระแม่ลักษมี

สถานที่บูชาพระแม่ลักษมี 

    สำหรับคนที่อยากจะไปกราบไหว้ขอพรพระแม่ลักษมี สามารถไปได้ดังนี้ 

 • เกษร วิลเลจ ชั้น 4 แยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. 
 • เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
 • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก เขตบางรัก 
 • วัดวิษณุ เขตสาทร 
 • วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า เขตพระนคร 

** ทั้งนี้ ต้องเตรียมของไหว้ไปเอง เพราะบางบริเวณอาจจะไม่มีจำหน่าย 

เคล็ดลับไหว้ขอพรพระแม่ลักษมี 

 • แต่งตัวให้มีสีสันสดใส เน้นเป็นเสื้อสีแดง สีชมพู สีบานเย็น สีส้ม หรือสีสด ๆ ฉูดฉาด ส่วนไอเทมอื่น ๆ เช่นกางเกง หมวก กระเป๋า จะเป็นสีใดก็ได้ แต่งตัวให้ดูดี ให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเอง 
 • นอกเหนือจากของไหว้ทั่วไป สิ่งที่ควรนำไปสักการะพระแม่ลักษมี คือ ชุดส่าหรี และชุดเครื่องประดับ  
 • วันที่ดีที่สุดในการขอพรกับพระแม่ลักษมี คือ วันศุกร์ เวลาใดก็ได้ ( ยกเว้นช่วงตี 3 ) แต่ถ้าไม่สะดวกจะเป็นวันไหน เวลาไหนก็ได้   
 • การขอพรนั้นให้เริ่มต้นด้วยบทสวดถึงพระพิฆเนศก่อน จากนั้นจึงค่อยกล่าวบทสวดถึงพระแม่ลักษมี และเริ่มกล่าวกับพระแม่ว่า วันนี้ข้าพเจ้า ( ระบุชื่อ-นามสกุลอย่างชัดเจน ) ได้มาสักการะองค์พระแม่ลักษมีเทวี วันนี้ลูกได้น้อมนำสิ่งของมาถวาย ( กล่าวชื่อสิ่งของที่นำมาถวายแต่ละอย่าง ) ซึ่งการทำเช่นนี้เสมือนเป็นการพูดคุย และให้ความจริงใจแก่พระแม่ลักษมี คิดไว้เสมอว่าเราต้องคุยกับท่านก่อน เล่าเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็นอย่างไร คำกล่าวนี้ไม่มีบทตายตัว อยู่ที่ตัวเราว่าจะพูดคุยเล่าเรื่องราวกับท่านอย่างไรบ้างให้เข้ากับพรที่จะขอพระแม่ และเมื่อเล่าเรื่องต่าง ๆ กับพระแม่เสร็จแล้วจึงค่อยขอพรเรื่องที่ต้องการ โดยขอเพียงเรื่องเดียว กล่าวสิ่งที่ตนเองปรารถนา  
 • สำหรับคนที่ต้องการขอพรด้านความรัก ขอเนื้อคู่กับพระแม่ลักษมี ให้ระบุลักษณะคนที่ต้องการมาเป็นคู่อย่างละเอียด และให้อธิษฐานกับพระแม่ว่า “ ขอให้เจอเนื้อคู่มีบุญสัมพันธ์กัน หรือเนื้อคู่ที่ศีลเสมอกัน และถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอ ขอให้พระแม่อวยชัยให้มีโชค มีลาภ และประสบความสำเร็จในด้านการงานและการเงิน ” 
 • เมื่อทำการสวดบูชาพร้อมขอพรเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้พระแม่ตอบรับพรและคำปรารถนา ให้เดินผ่านด้านหน้า เพื่อให้พระแม่ลักษมีเห็นเรา ไม่ควรเดินวนกลับทางเดิมที่เข้ามาเป็นอันขาด เคล็ดลับนี้จะทำให้ท่านมองเห็นและตอบรับพรเราทุกประการ  
 • หากพรที่ขอสัมฤทธิผล ให้กลับมาไหว้บูชาอีกครั้ง 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวน่ารู้ก่อนไปไหว้ขอพรจากพระแม่ลักษมี เทพีแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ และความรัก ทั้งสถานที่ไหว้ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงการเตรียมของไหว้และการบูชา ซึ่งหลักการบูชาพระแม่ลักษมีนั้นไม่ได้ต้องการพิธีมากมาย สิ่งสำคัญคือความตั้งใจจริง อย่างไรก็ตาม การจะทำให้คำขอสัมฤทธิผล ทันใจ! ลองกินมังสวิรัติ หรือกินเจ แล้วแต่สะดวกก็ได้ค่ะ ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ ผลลัพธ์อาจจะขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของแต่ละคน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นับถือศาสนาฮินดู แต่ถ้าทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส แรงศรัทธานั้นจะต้องส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะ 

หากต้องการดูเรื่องเคล็ดลับการเสริมดวงเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลย >> HUAY-LEKDED.COM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *