ตำนานหลวงพ่อรวย พระเกจิอาจารย์ผู้มีสังขารเป็นอมตะ

ตำนานหลวงพ่อรวย

ตำนานหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ( พระมงคลสิทธาจารย์ ) วัดตะโก พระเกจิอาจารย์ผู้มีสังขารเป็นอมตะ เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองกรุงเก่า 


ตำนานหลวงพ่อรวย หากกล่าวถึงหลวงพ่อรวย แห่งวัดตะโก ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกองค์หนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่นับถือของผู้คนในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะท่านถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูง มีความเป็นอยู่สมถะ รวมทั้งศีลาวัตรปฏิบัติอันงดงาม ควรแก่การศรัทธาและเคราพอย่างยิ่ง ความน่าสนใจของหลวงพ่อรวยยังมีอีกมาก ตามเราไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่า 

ตำนานหลวงพ่อรวย

หลวงพ่อรวย วัดตะโก หรือ “พระมงคลสิทธาจารย์” เป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัตรสัจคุณ ดำรงสมณเพศอย่างสมถะ เป็นพระนักปฏิบัติมากว่าที่จะเป็นพระธรรมกถึก ทั้งเป็นพระนักพัฒนาทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโก ท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจาก หลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคม มาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคม โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยม และ คงกระพันชาตรีเป็นหนึ่ง อีกด้วย 

ตำนานหลวงพ่อรวย

ประวัติหลวงพ่อรวย 

     หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือพระมงคลสิทธาจารย์ เกิดเมื่อ พ.ศ.2464 เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน 8 คน ( ชาย 3 หญิง 5 ) ของคุณโยมบิดา ชื่อ มี โยมมารดา ชื่อ สินลา ศรฤทธิ์ ( บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหุต ) ณ บ้านตะโก หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชีวิตปฐมวัยและการศึกษา 

     ชีวิตในปฐมวัยมีความเป็นอยู่เหมือนๆ กับเด็กในชนบททั่วไป คือได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอันถือได้ว่า เป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ มาแต่บรรพชน ทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว กระบือ มาโดยตลอด 

     เมื่อท่านอายุได้ 12 ปี ได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้น ในโรงเรียนวัดตะโก เพราะเด็กๆ ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการในละแวกพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนบนศาลาการเปรียญของวัด จนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความรู้เทียบได้ชั้นประถมปีที่ 4 ก็ออกจากโรงเรียน 

ตำนานหลวงพ่อรวย

บรรพชาและอุปสมบท 

     เมื่อท่านอายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโก โดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ ( พระปริยัติธรรม ) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี 

     เมื่อท่านอายุครบบวช ราวปี พ.ศ. 2484 ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ ( หลวงพ่อชื่น ) เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก ( ในสมัยนั้น ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณะฉายาว่า ปาสาทิโก ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา ได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโทใน พ.ศ. 2485 และสอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พ.ศ. 2487 

สืบทอดพุทธาคม 

     หลังจากจบนักธรรมเอกแล้ว ท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันถธุระแล้ว เพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ให้ รุ่งเรืองและเป็นนำสอนชาวบ้านได้ก็เป็นที่เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆ ในยุคนั้น อาทิเช่น 

  1. หลวงพ่อชื่น วัดภาชี อยุธยา เชี่ยวชาญด้านวิปัสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นซึ่งมีศิษย์ที่ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่ออั้น หลวงพ่อเภา หลวงพ่อศรี หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อชื่น ศิษย์หลวงพ่อกลั่นที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรณะภาพไปหมดแล้วซึ่งแต่ ละองค์ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี 
  2.  หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคม ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่าง อาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัติเข้มขลังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่ง 

กิตติคุณ 
     หลวงพ่อรวย วัดตะโก เป็นพระเกจิที่เปี่ยมเมตตาธรรมสูง มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ เชี่ยวชาญสรรพเวทวิยาคม วัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธคุณมากประสบการณ์ แคล้วคลาดนิรันตราย และเมตตา มหานิยม โชคลาภ เป็นหนึ่ง 

ตำนานหลวงพ่อรวย

ละสังขาร 

     ท่านได้ละสังขาร ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคชราภาพหลวงพ่อรวย หรือพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ ละสังขารเมื่อเวลา 21.00 น.ของคืนวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมสิริอายุ 95 ปี 7 เดือน 10 วัน และครองผ้าเหลืองรวม 76 พรรษา  

ตำนานหลวงพ่อรวย

สังขารไม่เน่า 
     เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ พระมงคลสิทธาจารย์ หรือหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๐๐ วันมรณภาพ พร้อมดำเนินการเปิดโลงที่บรรจุสรีระสังขาร หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เพื่อเปลี่ยนผ้าไตรจีวร โดยมีคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ต่างเฝ้ารอดูสรีระสังขารของหลวงพ่อรวย เป็นจำนวนมาก โดยเมื่อเปิดโลงออกมาแล้ว ปรากฎว่า สรีระสังขารของหลวงพ่อรวยไม่เน่าไม่เปื่อย คล้ายคนนอนหลับ เพียงแต่ผิวจะคล้ำลงไปเท่านั้น สร้างความตื่นตะลึงแก่คณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก 

     ดังนั้น จากนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมใจกันเชิญสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยบรรจุใส่โลงแก้วเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก วัดตะโกต่อไป ซึ่งตนเชื่อว่า การที่หลวงพ่อรวยสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยมาจากการเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นสายกรรมฐานที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งได้รับการยกย่องว่า เป็นพระกรรมฐานและเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของประเทศ 

ตำนานหลวงพ่อรวย

วัตถุมงคลหลวงพ่อรวย  

     ท่านเริ่มสร้างมาก่อน ปีพ.ศ. 2512 ซึ่งถือเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของท่าน และนับแต่ปีพ.ศ. 2513 เป็นต้นมา วัตถุมงคลของท่านมีการจัดสร้างหลายครั้ง หลายวาระ และหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ สร้อยข้อมือ เลสเงิน หรือผ้ายันต์ เป็นต้น โดยบริเวณกำแพงวัดจะมีร้านรวงนำวัตถุมงคลต่าง ๆ มาให้เช่าบูชาด้วย ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายๆรุ่น มีค่านิยมสูง ด้วยปรากฏประสบการณ์มาแล้วกับผู้อาราธนาติดตัว เช่น 

  • วัตถุมงคล หลวงพ่อรวย ชนะจน หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัตถุบูชา ได้แก่ เหรียญหลวงพ่อรวยชนะจน และเลสเงินหลวงพ่อรวย 
  • เลสเงินหลวงพ่อรวย เลสเงินหลวงพ่อรวย ทำจากเงินแท้ลงยา ลักษณะเป็นแผ่นเงินจารึกคำบูชาด้านหลัง และด้านหน้าออกแบบให้เป็นรูปต่างๆ มีใบหน้าของหลวงพ่อ ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ บางรุ่นราคาสะสมเช่าบูชาสูงหลายหมื่นบาท 
  • เหรียญหลวงพ่อรวย ชนะจน ทำจากเนื้อและบล็อกต่างๆ เป็นที่สะสมของลูกศิษย์ลูกหา นิยมนำไปใส่กรอบบูชา

หากต้องการดูเรื่องตำนานลี้ลับเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลย >> HUAY-LEKDED.COM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *