Author Archives: admin_mon

ตำนานผีจ้างหนัง ตำนานที่เป็นเรื่องจริงจนเป็นข่าวอันโดงดังไปทั่วประเทศ

ตำนานผีจ้างหนัง

ตำนานผีจ้างหนัง เกิดขึ้นจริงในปี พ.ศ.2532 มีคนมาจ้างหนั […]